Mâm Cúng Sửa Nhà

Việc tổ chức nghi lễ cúng trước khi sửa nhà có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Cũng giống như xây dựng một ngôi nhà mới. Việc cúng khi sửa sang nhà cửa có ý nghĩa báo cáo với tổ tiên, các vị thần linh thổ địa về sự thay đổi đó.

Call Now Button