Mâm Cúng Khai Trương Tiệm Tạp Hóa

Mâm cúng khai trương tiệm tạp hóa, Cúng khai trương mang ý nghĩa là để bạn khai báo với thần linh, với gia tiên và với thần thổ công về nơi bạn kinh doanh. Vì vậy đa số cúng khai trương thường được tổ chức bên ngoài sân, lan can của cửa tiệm tạp hóa. Hãy gọi điện ngay khi bạn cần

Call Now Button